Κυριακή 17-2 : Μουσική από τον παγκόσμιο κινηματογράφο.

"ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΛΛΙΩΣ" ΣΤΟ "ΕΝ ΦΛΥΑ Καφενείον"

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ 
ΣΕ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ.