"Χωρίς τον Φύλαρχο", Σάββατο 21 Ιουνίου.


Το Σάββατο 21 Ιουνίου, πάντα "Χωρίς τον Φύλαρχο" Σας περιμένουμε στο "Εν Φλύα" για μια τελευταία καλοκαιρινή εμφάνιση στην Αθήνα!