Οι InterPlay στο ΕΝ ΦΛΥΑ! Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου..

Οι Interplay μαζί μας.

ευρωπαϊκή jazz ,αυτοσχεδιασμοί και όχι μόνο!!!!

Αρχίζουμε κατά τις 10.00