Από το LIVE της 14-3-2015


Η Ειρήνη Κωνσταντινίδη από το LIVE στο ΕΝ ΦΛΥΑ με τον Δημήτρη Καλαντζή, τον Περικλή Τριβόλη και τον Σπύρο Παναγιωτόπουλο, στις 14 Μαρτίου.

Φωτογραφία από: George Govesis